MKB

MKB-ondernemers kunnen wel wat hulp gebruiken bij het benutten van de subsidiemogelijkheden die overheden speciaal voor hen creëren. Vaak weet u wel van het bestaan van regelingen maar het ontbreekt bij u vaak aan inzicht en overzicht.

De regio, Nederland en de EU hebben honderden subsidieregelingen die bovendien frequent aan verandering onderhevig zijn. Ondernemers lopen daardoor grotere risico’s dan noodzakelijk. Het is ons specialisme om u hierbij te helpen dit naar een winsituatie om te bouwen.