Subsidies

Wij zijn gespecialiseerd in innovatie / ICT-subsidieregelingen zoals WBSO, RDA, etc;
Ook voor andere subsidieregelingen (zoals milieu /energie, arbeidsmarkt, export en regionale stimuleringsregelingen) kunt u bij ons terecht.

Wij doen geen buitenlandse subsidies, noch fondsenwerving/sponsoring /prijsvragen.